31 augustus 2017

Wat ligt dit schooljaar op de plank voor Hilde Crevits?

 

Vlak voor de zomervakantie kreeg Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V, foto) van de Vlaamse regering groen licht voor vier belangrijke onderwijsdossiers, waaronder de hervorming van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB's). Eerder dit jaar trancheerde ze ook de politiek gevoelige discussie over de hervorming van het secundair onderwijs. Die plannen gaan niet zo ver als de onderwijsverstrekkers wilden, maar Crevits slaagde erin knopen door te hakken in een discussie die de vorige Vlaamse regering bijna deed vallen.

Maar het huiswerk is nog niet af. In de eerste plaats is er de discussie over de nieuwe eindtermen. Dat zijn de minimumdoelen die de overheid aan het onderwijs oplegt. De onderhandelingen daarover in het Vlaams Parlement lopen moeizaam. De uithalen tussen de N-VA en de katholieke onderwijskoepel deze week hebben olie op het vuur gegooid.

Daarnaast slaagde de regering er voor de zomer niet in de hervorming van de lerarenopleiding goed te keuren. Ook wil Crevits samen met de vakbonden en de onderwijsverstrekkers nog voor het einde van de regeerperiode in 2019 maatregelen nemen om de loopbaan van de leraren aantrekkelijker te maken. De sociale partners hebben de overheid gevraagd eerst te becijferen hoe zwaar de werklast van de leraren in het lager en middelbaar onderwijs is. Als die studie midden 2018 klaar is, gaan de sociale partners opnieuw om de tafel zitten om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken. Crevits wil in afwachting wel al maatregelen nemen om tegemoet te komen aan de werkonzekerheid van startende leerkrachten.

Crevits beloofde ook om naast de goedgekeurde hervorming van het middelbaar onderwijs een plan klaar te stomen voor het basisonderwijs. Dat moet vooral op langere termijn tegemoet- komen aan de noden van het lager onderwijs. Tot slot blijft het al lange tijd stil rond de hervorming van het inschrijvingsdecreet waarover het Vlaams Parlement zich buigt. De fracties zijn het eens over een centraal aanmeldsysteem om kamperen voor de schoolpoort te vermijden. Maar ze botsen op de voorrangscriteria om een sociale mix te creëren. De N-VA loopt niet hoog op met de huidige regeling, maar vindt weinig steun om die aan te passen.

BARBARA MOENS

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream