12 juni 2018

Werkzekerheid voor 2.500 leerkrachten

 

Vanaf 1 oktober zullen 2.500 jonge of startende leerkrachten in het basisonderwijs een volledig jaar werkzekerheid krijgen. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) legt de maatregel, waarvoor ze 15 miljoen euro uittrekt, nu definitief vast.

Bijna alle Vlaamse basisscholen doen mee aan een nieuw project om jonge of startende leerkrachten meer werkzekerheid te bieden. In totaal zullen vanaf oktober 329 zogeheten lerarenplatforms van start gaan. In die structuren komen basisscholen samen om zo'n 2.500 leerkrachten gedurende een schooljaar een volwaardige kans te geven.

Zij zullen voor minstens 85 procent op de klasvloer worden ingezet. Zo kunnen ze in verschillende scholen binnen een platform afwezige leerkrachten vervangen of de plaats innemen van ervaren leerkrachten die kiezen voor een andere opdracht. Ook co-teaching, waarbij twee leraren voor een groep leerlingen staan, is een optie.

De lerarenplatforms lijken op de vervangingspool. Die bestond tussen 2000 en 2005, maar werd door toenmalig minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (sp.a) omwille van de kostprijs afgeschaft. Het huidige initiatief, dat door verschuivingen elders wel betaalbaar zou moeten blijven, maakte al deel uit van het cao-akkoord dat Crevits eind februari bereikte met de vakbonden. Nu staan de invulling en de reikwijdte ervan definitief vast.

Elke leerkracht die nog geen vaste aanstelling heeft, kan deel uitmaken van het lerarenplatform. Een groot deel van hen zal, zo meldt Crevits aan deze krant, daarna een volledige vervangingsopdracht of aanstelling krijgen. Wie toch uit de boot valt, kan ook het jaar nadien nog terecht bij het platform.

Jaarlijks studeren zo'n 1.500 leerkrachten lager onderwijs en 1.000 leraren kleuteronderwijs af. "Zeven op de tien startende leraren hebben een opdracht die kleiner is dan tweederde van een voltijdse opdracht; een kwart van de starters verlaat nu het onderwijs na twee jaar", zegt Crevits. De minister geeft aan dat er voor het secundair onderwijs een gelijkaardig proefproject start voor 350 leerkrachten. "Scholen hebben het vaak moeilijk om kandidaten te vinden voor korte vervangingen. Met de platforms bieden we een antwoord."

Per scholengemeenschap zullen tot zeven leerkrachten een garantie op werk krijgen. Het stedelijk basisonderwijs in Antwerpen krijgt de grootste impuls: daar zullen in totaal negentig voltijdse leerkrachten werkzekerheid krijgen. "Op piekmomenten waren vorig jaar in sommige scholen tot vijf leerkrachten tegelijk ziek", zegt personeelsdirecteur Jan Torfs. "Het is een structureel probleem. Naarmate het jaar vordert, vinden scholen geen vervangingen meer voor zulke kleine opdrachten. Met deze maatregel kunnen ze geruster zijn, al zal het voor de leraren zelf moeilijk blijven om een vaste opdracht te krijgen."

De roep om een sterk(er) lerarenkorps klonk vorige week nog na de bedroevende resultaten van lagereschoolleerlingen voor Frans. Een groot loopbaanpact komt er deze legislatuur niet. Met meerdere aparte maatregelen, zoals het lerarenplatform, hoopt Crevits het beroep toch aantrekkelijker te maken. Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) reageert voorzichtig positief. Lieven Boeve, topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, spreekt van een goede zaak. "Al zullen we in de praktijk zien of het een antwoord biedt op de soms schrijnende verhalen van startende leerkrachten die de ene interimjob met de andere moeten combineren."

REMY AMKREUTZ

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream