13 juni 2018

Werkzekerheid voor 2.500 leerkrachten via lerarenplatforms

 

BRUSSEL. Vanaf 1 oktober dit jaar starten in Vlaanderen 329 lerarenplatforms. Die moeten 2.500 leerkrachten in het basisonderwijs een volledig schooljaar werkzekerheid bieden, meldt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Volgens Groen is er meer nodig om de problemen in het onderwijs aan te pakken.

Een van de grootste ambities van Crevits is om het lerarenberoep aantrekkelijk te maken. Ook wil ze ervoor zorgen dat startende leerkrachten niet meteen afhaken.

Uit cijfers blijkt dat een kwart van de starters het onderwijs na twee jaar verlaat. De onzekerheid en het gebrek aan een voltijdse opdracht zijn daarbij een belangrijke factor.

Afwezige collega’s vervangen

Om startende leerkrachten meer werkzekerheid te bieden, is in de nieuwe onderwijs-cao de oprichting van lerarenplatforms voorzien. Scholengemeenschappen hadden tot vorige week de tijd om zich kandidaat te stellen voor de lerarenplatforms. Voor het basisonderwijs zijn 329 lerarenplatforms bekend.

De leerkrachten die via de platforms worden tewerkgesteld, moeten samen voor minstens 85 % ingezet worden voor vervangingen. Ze kunnen afwezige leerkrachten vervangen, maar ook de plaats innemen van een ervaren leerkracht die er zelf voor kiest van het lerarenplatform deel uit te maken. Via de lerarenplatforms zullen bijkomend maximaal 2.500 voltijdse leerkrachten aangesteld worden in het basisonderwijs.

OOK VOOR OUDERE LEERKRACHTEN

Lieven Boeve, de topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, ziet grote voordelen voor startende leerkrachten en pleit ervoor om de lerarenplatforms ook open te stellen voor oudere, ervaren leerkrachten. «Het biedt voor oudere leerkrachten kansen op loopbaandifferentiatie. Ze komen zo ook eens terecht in andere scholen waar ze de vervangingen opnemen. En wanneer er geen vervangingen zijn, kunnen ze hun expertise breder inzetten», aldus Boeve.

Grondige hervoming nodig

Oppositiepartij Groen is kritisch. «Het is nog maar de vraag of de startende leerkrachten van grotere werkzekerheid zullen genieten. Aan de voorrangsregels wordt immers niet geraakt. Het lerarenberoep heeft een grondige hervorming nodig, die al tien jaar op de plank ligt: het lerarenloopbaanpact. Crevits slaagt er niet in om haar coalitiepartners op één lijn te krijgen, en stelt zich tevreden met hervormingen in de marge», meent Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman.

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream